فقط ۲ نفر بلیط افتتاحیه سلام بمبئی را خریدند! (عکس)

 فقط ۲ نفر بلیط افتتاحیه سلام بمبئی را خریدند!

در حاشیه لغو افتتاحیه ۳۰۰ هزار تومانی فیلم سلام بمبئی که فقط ۲ بلیط فروخته شده بود!

احتمالا این دو نفر بودند

 کاریکاتور لغو افتتاحیه سلام بمبئی

کاریکاتور لغو افتتاحیه سلام بمبئی,کاریکاتور خرید بلیط سلام بمبئی
کاریکاتور لغو افتتاحیه سلام بمبئی,کاریکاتور خرید بلیط سلام بمبئی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: