کاریکتور: هوای اهواز

کاریکاتور  گرد و غبار خوزستان ۱۸ برابر حد مجاز!

مجله مراحم؛ سازمان حفاظت محیط زیست در روزهای اخیر خبر از افزایش ۱۸ برابری میزان غلظت گرد و خاک در خوزستان خبر داد!

 

کاریکاتور گرد و غبار اهواز,کاریکاتور هوای اهواز,کاریکاتور ریزگرد های اهوار
کاریکاتور گرد و غبار اهواز,کاریکاتور هوای اهواز,کاریکاتور ریزگرد های اهوار
کاریکاتور گرد و غبار اهواز,کاریکاتور هوای اهواز,کاریکاتور ریزگرد های اهوار
کاریکاتور گرد و غبار اهواز,کاریکاتور هوای اهواز,کاریکاتور ریزگرد های اهوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: