کار احمقانه یک مرد برای مشهور شدن + تصاویر

کار احمقانه یک مرد برای مشهور شدن

کار احمقانه این مرد برای معروف شدن باعث انتقاد خیلی از کاربران فضای مجازی شده است.

مردی برای اینکه مشهور شود کار عجیبی انجام داد،وی به مدت ۸ سال کفش نپوشید و راه رفت وتا سوژه رسانه ها گردد.

این مرد که شاید مشکل روحی دارد زیرا انسان عاقل دست به چنین حرکتی نمی زند اما وی با لبخند در مقابل دوربین ژست می گیرد تااز او تصویر بیندازند و این عمل از نظر او افتخار آمیز هست چون در سراسر دنیا مطرح می شود!!

یک مرد میانسال به مدت ۸ سال بدون کفش راه رفته و در این مدت پاهای وی مثل چرم سیاه، سفت و زبر شده‌اند. شاید عجیب باشد ولی بعضی از افراد بی‌علت کارهایی انجام میدهند که انسان متحیر میشود و دوست دارد بداند علت عمل انجام شده چه می تواند باشد.

کار احمقانه یک مرد برای مشهور شدن

کار احمقانه یک مرد برای مشهور شدنکار احمقانه یک مرد برای مشهور شدن

این مرد، ۸ سال پیش بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفته بود، بدون کفش راه برود؛ در این مدت کف پاهای او مثل چرم سفت و سیاه شده‌اند . وی با لبخند در مقابل دوربین ژست می گیرد تا از او تصویر بیندازند و این عمل از نظر او افتخار آمیز هست چون در سراسر دنیا مطرح می شود.

کار احمقانه یک مرد برای مشهور شدن

عکس راه رفتن بدون کفش

پیاده روی بدون کفش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: