کار انسان دوستانه سربازان عراقی در موصل + تصاویر

 

کار انسان دوستانه سربازان عراقی در موصل

 
 مجله مراحم : آب و غذا دادن سربازان عراقی به کودکانی که همراه خانواده هایشان از چنگال تروریستهای داعشی در موصل فرار، به سوی نیروهای نظامی پناه آورده اند.

کار انسان دوستانه سربازان عراقی

 

حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی
حرکت انسان دوستانه سربازان عراقی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: