کار زیبای ورزشکاران کشتی + عکس

کار زیبای ورزشکاران کشتی + عکس

حرکت قشنگ پهلوان‌های ایران

مجله مراحم : قهرمانان کشتى جهان و المپیک با لباس آتش نشانان در مسابقات کشتى جام تختى مشهد حضور یافتند.

حسن یزدانى قهرمان جهان و المپیک ، قاسم رضایى قهرمان جهان و المپیک و جابر صادق زاده پهلوان کشورمان در سال های اخیر به احترام آتش نشان هایی شهید کشورمان در حادثه ساختمان پلاسکو امروز لباس این عزیزان را بر تن کردند و در مراسم پایانی ای رقابت ها حضور یافتند.

قهرمانان کشتی با لباس آتش نشانان

 کار زیبای ورزشکاران کشتی , حرکت قشنگ پهلوان‌های ایران , قهرمانان کشتی با لباس آتش نشانان , قهرمانان کشتی فرنگی با لباس آتش نشانان
کار زیبای ورزشکاران کشتی , حرکت قشنگ پهلوان‌های ایران , قهرمانان کشتی با لباس آتش نشانان , قهرمانان کشتی فرنگی با لباس آتش نشانان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: