کار زیبا و پسندیده گروه بوکتاب + تصاویر

 کار زیبا و پسندیده گروه بوکتاب

 

مجله مراحم : بوکتاب، ایده قرض و هدیه دادن کتاب است. گروه بوکتاب دوست دارند که کتاب برگردانده شود تا دیگران هم بتوانند بخوانند و استفاده کنند. تصاویر مربوط به حضور بوکتاب در خیابان کاگر ( درب غربی پارک لاله ) می باشد .

 

 کار زیبا و پسندیده گروه بوکتاب در زمینه کتابخوانی

  • کار زیبا و پسندیده گروه بوکتاب
    کار زیبا و پسندیده گروه بوکتاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: