کار هنری موش کور در چمن یک خانه + تصاویر

کار هنری موش کور در چمن یک خانه

 
مجله مراحم : در زیر چمن های یک حیاط هزارتویی به صورت مخفیانه و توسط یک موش کور ساخته شده است.
 

 عکس هایی که می بینید از یک چمنزار خانگی گرفته شده اند که باعث و بانی این هرج و مرج فقط یک موش کور کوچک بوده است.

این خرابکاری ها که توسط موش کور ایجاد شده اند و بیشتر شبیه کارهای هنری و هزارتوهایی هستند که آدم در آن ها گم می شود، با حضور مأمور کنترل حیوانات موذی به پایان رسید.

این مأمور بعد از اینکه موش کور را گیر انداخت گفت بعد از ۲۲ سال کار کردن در این زمینه، این اولین باری است که او موش کوری را بدون استفاده از تله و با دست خالی می گیرد.

 

خرابکاری موش کور در چمن یک خانه 

 
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
کار هنری و هزارتوی موش کور در چمن یک خانه
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: