کار کثیف و زشت این فرد برای گدایی + عکس

کار کثیف و زشت این فرد برای گدایی

گدایی کردن یکی از کارهای زشت و ناپسند در هر جامعه ای است و حتی در جوامع اروپایی هم مورد انتقال قرار میگیرد .

امروزه شیوه های پیشرفته و بروزتری را گدایان بکار میبرند تا احساسات مردم را به بازی گرفته و از ان به بدترین شکل ممکن سوئ استفاده کنند .

حتی از اعتقادات دینی و قلبی مردم نیز سوئ استفاده میکنند تا پول بیشتری را به دست اورند .

کار کثیف و زشت این فرد برای گدایی

کار زشت این فرد برای گدایی,کار کثیف و زشت این فرد برای گدایی

در اینجا و در این عکس فردی را مشاهده میکنید که دقیفا با دین و اعتقاد مردم کار دارد و از طریق ان در تلاش برای کسب پول و مال دنیاست . کاری بسیار زشت و ناپسند که همه ادیان الهی را به بازی گرفته است .
این فرد گدا برای هر دینی، کاسه مخصوص به آن دین را گذاشته است.

هر کدام از این کاسه ها زیاد پول بگیرد و پول زیادی در کاسه جمع شود، یعنی مردم آن دین توجه بیشتری به گدا دارد.

اینطور تلقی میشود که کاسه مخصوص به ان دین اگر پرتر شود و پول بیشتری جمع شود معتقدان ان دین با محبت تر و مهربان تر هستند و کمک به همنوع در ان دین بیشتر است .

اینگونه با تحریک احساسات مردم برای خود پول و ثروت جمع کرده و روز به روز غنی تر میشود و البته تنبل تر و مفت خورتر میشوند .

این فرد با این کار با اعتقادات مردم بازی کرده و خیلی از مردم عامه برای تحریک احساسات و توجه به دینشان پول را میپردازند ، چون پیش خودشان فکر میکنند اگر به این گدا کمک نکنند یعنی دینشان برایشان اهمیت ندارد و احساس گناه میکنند .

این شیوه های گدایی کثیف ترین روش برای گدایی محسوب میشوند.

کار زشت این فرد برای گدایی

شیوه جدید گدایی در غرب

روش جدید گدایی در جوامع اروپایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: