کاش بارانی ببارد قلبها را تر کند

عکس های رمانتیک و زیبای بارانی  - www.jazzaab.ir

كاش  بارانی  ببارد  قلبها  را  تر كند

بگذرد از هفت بند  ما  صدا  را تر  كند

 

قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها

رشته  رشته  مویرگهای  هوا  را تر كند

 

بشكند در هم طلسم كهنه ی این باغ را

شاخه های خشك بی بار دعا را تر كند

 

مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت

سرزمین  سینه ها تا نا كجا را تر كند

 

چترها تان را ببندید ای به ساحل مانده ها

شاید این باران كه می بارد شما را تر كند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: