کاش فلسفه نذری رو میدونستیم!

احمد معلمی از کاشان نوشته:

کاش فلسفه نذری رو میدونستیم!

کاش میدونستیم نذری تو ایران زمان جنگ جهانی باب شد، که مردم تو قحطی بودن! و نصف جمعیت ایران از گرسنگی تلف شدن!
کسی که دستش به دهنش میرسید غذا میداد که یه شب همه سیر بخوابن، فقیرا یه شب سر راحت زمین بزارن!
نذری گره از کار کسی باز کردنه، کمک به نیازمند کردنه، حالا نیازمند فقیر باشه، بیمار باشه، یه پرنده زخمی باشه، یا تنهایی که به محبت نیاز داره رو در آغوش کشیدن!
به خدا قیمه بین همه تقسیم کردن نذری نیست، اونا نیاز ندارن. صندوق عقب بنز دیگ گذاشتن برای جمع کردن نذری عین اسرافه. قیمه تبرک نیست، قیمه خوردن ثواب نداره، نذری دادن ثواب نداره.
یه دیگ نذری شاید یک میلیون تومن خرج ورداره، زیادن کسایی که این پولو تو شیش ماه از کمیته امداد میگیرن، هستن کسایی که بخاطر گرسنگی حتی دزدی میکنن…
یادتون باشه نذری وقتی ثواب داره که گره از کار کسی باز کنه، واسه همین من سالهاست نذری نمیخورم، حتی یه لیوان چای، چون خداروشکر نیازمندش نیستم، نذری رو بدید به نیازمندش.

کاش فلسفه نذری رو میدونستیم!

کاریکاتو نذری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: