کامنت های کاربران ایرانی در صفحات شخصی کلینتون و ترامپ

 کامنت های کاربران ایرانی در صفحات شخصی کلینتون و ترامپ

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/11/pic-44154-1453273060.jpg

هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی هیلاری کلینتون ، دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام

مجله مراحم: برخی از مردم کشورمان مانند اکثر وقایع بین‌المللی مهم که به سراغ صفحه اینستاگرام چهره‌های مطرح می‌روند،

بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به سراغ صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون، دونالد و ایوانکا ترامپ رفتند و پیام‌هایی را برایشان گذاشتند.

 هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی هیلاری کلینتون ، دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام
هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی هیلاری کلینتون ، دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام
هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی هیلاری کلینتون ، دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام
هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی هیلاری کلینتون ، دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام هجوم ایرانی ها به صفحات شخصی دونالد ترامپ و دخترش در اینستاگرام

عکس | هجوم ایرانیان به اینستاگرام کلینتون ، ترامپ و دخترشکانال تلگرام آرنا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: