حادثه کامیونی که واژگون شد و روی راننده افتاد

حادثه واژگون شدن کامیون در محور قزوینکرج

 

عکس: کامیونی که واژگون شد و روی راننده افتاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: