کاکائو چگونه تهیه میشود + تصاویر

 کاکائو چگونه تهیه میشود

مجله مراحم : شکلات‌های خوشمزه‌ای که ما می‌خوریم، در اصل از دانه‌های میوه درختان کاکائو تهیه می‌شود درخت کاکائو بین ۴ تا ۱۰ متر ارتفاع دارد و میوه کاکائو نیز بین ۲۵ تا ۴۵ دانه دارد.

تصاویر نحوه تهیه کاکائو

 

کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: