کاکائو چگونه تهیه میشود + تصاویر

 کاکائو چگونه تهيه ميشود

مجله مراحم : شکلات‌هاي خوشمزه‌اي که ما مي‌خوريم، در اصل از دانه‌هاي ميوه درختان کاکائو تهيه مي‌شود درخت کاکائو بين ۴ تا ۱۰ متر ارتفاع دارد و ميوه کاکائو نيز بين ۲۵ تا ۴۵ دانه دارد.

تصاویر نحوه تهیه کاکائو

 

کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو
کاکائو,درخت کاکائو,میوه کاکائو,برداشت کاکائو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: