کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی + تصاویر

کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی

نوجواني هندي از توانايي عجيب و نادري برخوردار است؛ کتف هاي اين نوجوان آنقدر قدرتمند است که مي تواند يک اتومبيل را با آن به دنبال بکشد.

مجله مراحم؛ “آبيشک چوباي” نوجوان ۱۸ ساله که در “ساگار” محل زندگي اش به “کتف فولادي” مشهور است آنقدر کتف هاي قدرتمندي دارد که مي تواند با آن کارهاي عجيب و باورنکردني انجام دهد.

اين نوجوان که از ده سالگي توانسته يک اتومبيل را با کتف جابجا کند اکنون مي تواند دو اتومبيل را همزمان ۲۷ متر به دنبال بکشد. آبيشک مي خواهد با اين توانايي نادر نام خود را در فهرست “گينس” ثبت کند.

او مي گويد وقتي ۸ ساله بود با کشيدن ميز و صندلي شروع به تمرين کرد و رفته رفته توانايي اش را به حد باورنکردني افزايش داده است. اين نوجوان هندي مي گويد وقتي خيلي کوچکتر بوده کساني را ديده که با دندان و حتي موهايشان وزنه هاي سنگين را جابجا مي کنند ولي تا حالا نشنيده کسي بتواند با کتفش چنين کارهايي انجام دهد. خانواده اين نوجوان هم از تلاش هاي او حمايت مي کنند و اميدوار هستند روزي نامش فرزندشان در فهرست گينس ثبت شود.

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی

کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي
کتف های آهنین و عجیب نوجوان هندی,کتف‌های باورنکردنی نوجوان هندی,کتف های قوی,آبيشک چوباي

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: