کتک خوردن سلطان از همسرش! +تصاویر

شیر ماده دندان همسرش را شکست

سیمون هوملس، عکاس حیات وحش عکس‌های جالبی از لحظه درگیری یک جفت شیر در پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی گرفته است. این تصاویر نشان می‌دهد که شیر نر مورد حمله جفت خود قرار می‌گیرد و یکی از دندانهایش هم در این درگیری می‌شکند.

 

کتک خوردن سلطان از همسرش

 
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر
کتک خوردن سلطان از همسرش,دعوا دو شیر,جنگ شیر ماده و شیر نر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: