کتک زدن پسر دستفروش توسط ماموران شهرداری

کتک زدن پسر دستفروش توسط ماموران شهرداری ویدئویی است که در شبکه های اجتماعی در حال اشتراک گذاری است.

در این ویدئو پسر میوه فروش که در حال فروختن گوجه سبز بوده توسط ماموران شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و میوه های او را در وسط خیابان ریخته اند و این پسر جوان از روی ناچاری به سر و صورت خود میزند و میگوید که ماموران شهرداری کتکم زده اند و پول هایم را برده اند.

متاسفانه ماموران شهرداری نسبت به دستفروشان برخورد خیلی بدی دارند.

همچنین ببینید: استخدام اراذل و اوباش برای مقابله با دستفروشان

کتک زدن پسر دستفروش

دانلود این ویدئو

 

ریختن میوه های پسر دستفروش در وسط خیابان توسط ماموران سد معبر شهرداری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: