کدام شهرها به حسن روحانی بیشتر رای دادند ؟

رای های هر شهر به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد.

رای های هر شهر به نامزدهای انتخابات

این آمار نشان می دهد که ابراهیم رئییسی در استان‌های خراسان رضوی و‌ شمالی، سمنان، مرکزی، زنجان، همدان و قم بیشتر از حسن روحانی رای آورد و بقیه شهرها به حسن روحانی رای داده اند.

با این توضیح که آمار تفكيكي استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد همچنان منتشر نشده است.

گفتنی است که در این دوره از انتخابات، ٥٦‌ میلیون‌و ٤١٠‌هزار و ٢٣٤ نفر واجد شرایط رأی‌دادن بودند که از این تعداد، یک‌میلیون‌و ٣٥٠ هزار و ٢٩٤ نفر برای نخستین‌بار می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، حسن روحانی ٢٣ میلیون و ٥٤٩ هزارو ٦١٦ رأی، معادل ٥٧ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

پس از او ابراهیم رئیسی ١٥ میلیون و ٧٨٦ هزارو ٤٤٩ رأی (٣٨,٥ درصد آرا)، مصطفی میرسلیم با کسب ٤٧٨ هزارو ٢١٥ رأی و مصطفی هاشمی‌طبا با کسب ٢١٥ هزارو ٤٥٠ رأی در كل كشور به دست آوردند.

رای های هر شهر به نامزدهای انتخابات

آمار هر شهر به نامزهای انتخابات

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: