کرمی با جلیقه سبز کرمی شبیه عروسک (تصاویر)

کرمی با جلیقه سبز که بسیار زیبا  جالب و تماشایی است کرمی که شبیه عروسک است و زیست شناسان را شگفت زده کرده است.

تصاویر کرم جلیقه دار

کرمی با جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک

کرم شبیه عروسک

این کرم گونه نادر از خزندگان از که در جنگل های آمازون یافت میشود نام این کرم را جلیقه سبز نامگذاری نموده اند و از آن در گلخانه های خانگی و اپارتمانی نیز در امریکا استفاده میشود.

همه مردم از کرم ها متنفرند چون بسیار چندش آور هستند ولی این گونه کرم جلیقه سبز با همه کرم ها فرق دارد و بسیار زیبا و تماشایی است.

در ادامه مجله مراحم تصاویری از این کرم زیبا مشاهده میکنید.

کرمی با جلیقه سبز

کرم جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک کرمی با جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک کرمی با جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک کرمی با جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک

کرمی با جلیقه سبز

کرمی با جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک کرمی با جلیقه سبز,کرمی شبیه عروسک

کرم جلیقه دار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: