کریسمس آخر خانواده اوباما در کاخ سفید + تصاویر

کریسمس آخر خانواده اوباما در کاخ سفید + تصاویر

آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا در کاخ سفید

مجله مراحم : مراسم کریسمس امسال آخرین مراسمی است که اوباما و خانواده‌اش در کاخ سفید برگزار می‌کنند.
 
 زمان زیادی به کریسمس و سال نو میلادی باقی نمانده است. میشل اوباما برای آخرین بار کریسمس را در کاخ سفید می‌گذراند و در واقع آخرین باری است که به سلیقه خود کاخ سفید را برای این مراسم آماده می‌کند.
 

همانگونه که در تصاویر مشاهده می‌کنید پس از اتمام تزئینات، وی میزبان تعدادی از خانواده‌های نظامی است و هدایایی را برای فرزندان آنها آماده کرده است.

تصاویر تزیین کریسمس

آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید ,  اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید , اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید,  اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید,  اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید,  اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید,  اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید اوباما در کریسمس
آخرین کریسمس بانوی اول آمریکا, آخرین کریسمس در کاخ سفید , تصاویر تریین کریسمس , کاخ سفید,  اوباما در کریسمس
کریسمس در کاخ سفید///در حال کار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: