کری خوانی جالب سرخابی ها قبل از بازی + تصاویر

 

کری خوانی جالب سرخابی ها قبل از بازی + تصاویر

کری خوانی جالب سرخابی ها قبل از دربی

مجله مراحم : از طرفدارن استقلال و پرسپولیس که بپرسید با اذعان به رفاقتی که دارند، کری خوانی را یکی از جذاب ترین و دوست داشتنی ترین لحظات فوتبال میدانند. در دربی های جدید کری خوانی در شبکه های اجتماعی به طور وسیع گسترش یافته و کاربران در این فضا به جدل های قبل از بازی میپردازند.

برخی از این کری خوانی ها را که بعضا با چاشنی هنر و طنز نیز همراه است، در ادامه مشاهده میکنید.

کری خوانی های سرخابی ها در دربی

 

 

 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها
طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها

 طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی طرفدارن استقلال و پرسپولیس , کری خونی سرخابی ها , کری خونی دربی سرخابی ها

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: