کسی که به تازگی وارد زندگیمان میشود

بهترین دوستم بود
همسایه و هم بازی و هم نیمکتی
مگر می شد کسی ما را بدون هم ببیند
نه نمی شد…
اما یک روز معمولی وسط یک پائیز ،
درخت دوستی ما سرما زده شد
پدر کارمندش به یک شهر دیگر منتقل شده بود
یک کامیون بزرگ آمد اسباب و اثاثیه شان را بار کرد و رفتند
دیگر هیچ دوستی نداشتم
یعنی خودم نمی خواستم داشته باشم…
 نمی توانستم کسی را جایگزین او کنم
دیگران را با او مقایسه می کردم
 و ایراد می گرفتم…
زمان زیادی نگذشت که شدم
یک آدم تنها که هیچ دوستی نداشتم
  چون در دیگران دنبال کسی می گشتم
که دیگر نبود…
 در همان روزهای تنهایی فهمیدم هر کسی جایگاه خودش را دارد…
 هیچکس قرار نیست جای خالی کسی را برایمان پر کند…
نباید از کسی که به تازگی وارد زندگیمان میشود انتظار داشته باشیم مثل کسی که قبلا دوستش داشته ایم با ما رفتار کنند
نباید کسانی که رفتند را با کسانی که هستند مقایسه کنیم … کسی که نیست همیشه در ذهنمان کامل تر است…

رفیق,دوست,رفیق خوب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: