کشف اسکلت یک شهید اسلحه به دست (عکس)

کشف اسکلت یک شهید اسلحه به دست

نیروهای سپاه پاسداران در جزیره مجنون در حال پاکسازی مین ها و بمب های عمل نکرده بودند که با صحنه عجیب و دلخراشی رو به رو شدند.

نیروهای خنثی کننده در حین کار یک اسکلت شهید را پیدا کردند که همچنان اسلحه در دستانش بود.

این شهید که مرداب نیزارها گرفتار شده بود نتوانسته بود که خود را از مرداب رها کند و به همین علت در میان مرداب به شهادت رسیده بود که پیکرر این شهید بزرگوار به همان حالت مانده و پوسیده است.

این عکس در حاشیه‌ی نیزارهای جزیره‌ی مجنون گرفته شده، اسلحه هنوز هم در دستانش بود…
تا آخرش ایستاد..
تسلیم نشد.

کشف اسکلت یک شهید اسلحه به دست

کشف اسکلت یک شهید اسلحه به دست

این تصویر به سرعت در شبکه های مجازی منتشر شد و نماد استقامت و شهادت لقب گرفته است و کاربران این شهید را تحسین میکنند که تا لحظه اخر ایستادگی کرده و میدان را خالی نگذاشته است.

پیکر این شهید برای شناسایی و دفن به بهشت زهرا منتقل شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: