کشف مار کور +تصاویر

اين گونه منحصر بفرد مار كور از خانواده atretochoana eiselti در نوامبر سال ۲۰۱۱ ميلادي در زمان زهكشي براي احداث سد آبي در بستر رودخانه ماديرا در منطقه روندونيا برزيل كشف شد، اما طبقه بندي جنس و گونه آن تاكنون بطولانجاميده است.

نخستين گونه مارهاي كور در سال ۱۹۶۸ ميلادي در آمريكاي جنوبي كشف شدند، اما تاكنون نمونه مشابهي از آنها رويت نشده بود. اين گونه جديد و منحصر بفرد مار كور كه در آبهاي گرم زندگي و به نظر مي رسد كه از ماهيان كوچك و كرم ها تغذيه مي كند، اگرچه به خانواده سمندرها و قورباغه هانزديكتر است، اما از لحاظ ظاهري شباهت زيادي به مارها دارد. از شش نمونه كشف شده در بستر رودخانه، يك نمونه از بين رفته، سه مار ديگر به طبيعت و محل زندگي خود بازگردانده شدند و دو مار نيز براي ادامه تحقيقات در اختيار دانشمندان قرار دارند.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5527/large/g0b6npFb5U.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5527/large/K4Po8oUggY.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5527/large/1wX7TtBZrp.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: