کشف پرتاب کننده مواد مخدر در مرز زاهدان!

 تیرکمان برای پرتاب مواد مخدر به داخل مرز ایران

مجله مراحم؛ نیروی انتظامی این تیرکمانها را از قاچاقچی های سیستان و بلوچستان کشف کرده اند.

با اینکه مرز ایران و افغانستان با دیوار بتنی بسته شده است ولی قاچاقچی های افغان بسته های نیم کیلویی مواد مخدر را با این تیرکمانها به این طرف مرز پرتاب میکنند!!

تیرکمان برای پرتاب مواد مخدر,پرتاب کننده مواد مخدر
تیرکمان برای پرتاب مواد مخدر,پرتاب کننده مواد مخدر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: