کشف گردو های پر از تریاک +عکس

کشف گردو های پر از تریاک در کرمانشاه

ماموران گمرک امانات پستی کرمانشاه محموله تریاک جاسازی شده در گردو را کشف کردند.

کشف گردو های پر از تریاک

کشف گردو های پر از تریاک

کشف تریاک در گردو در شهرستان کرمانشاه

جاسازی تریاک درون گردو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: