کشف گلی که موش میخورد + عکس

کشف گلی که موش میخورد + عکس

عجیب ولی واقعی/ گلی که پرنده و موش می خورد!

گل کوزه ای گوشت خوار که به خوردن حشرات بسنده نمی کند و پرنده و موش نیز می خورد.
 

 گل کوزه ای گوشت خوار 

گل کوزه ای گوشت خوار , گلی که موش میخورد , عجیب ولی واقعی , کشف گلی که موش میخور
گل کوزه ای گوشت خوار , گلی که موش میخورد , عجیب ولی واقعی , کشف گلی که موش میخور
 

مجله مراحم : گل کوزه ای گوشت خوار که به خوردن حشرات بسنده نمی کند و پرنده و موش نیز می خورد و به همین دلیل این گیاه را غول متخصص مهره داران نامگذاری کرده اند.

 گل کوزه ای گوشت خوار ,  گلی که موش میخورد , عجیب ولی واقعی  , کشف گلی که موش میخور
گل کوزه ای گوشت خوار , گلی که موش میخورد , عجیب ولی واقعی , کشف گلی که موش میخور
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: