کشف ۱۰ تن کله پاچه فاسد در تهران! +تصاویر

۱۰ تن کله پاچه فاسد در پردیس

 دادستان عمومی و انقلاب پردیس از کشف ۱۰ تن کله پاچه فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهرستان پردیس خبر داد.

کشف ۱۰ تن کله‌پاچه تاریخ مصرف گذشته در شرق تهران

کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند
کشف ۱۰ تن کله‌ پاچه فاسد,کله پاچه کثیف,کله‌ پاچه فاسد گوسفند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: