کلاغی که عقاب را سوژه کرد +تصاویر

شوخی کلاغ با عقاب

یک عکاس آماتور در هند این تصاویر را که چگونه یک کلاغ سیاه سر به سر یک عقاب می گذارد را به ثبت رسانده است.

 

شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
شوخی کلاغ با عقاب,بازی کلاغ با عقاب, جنگ عقاب با کلاغ
%image_alt%
%image_alt%

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: