کلیپ: انفجار بمب اتم در زیر زمین

سایت انگلیسی میرور، فیلم مربوط به یک انفجار اتمی زیرزمینی را منتشر کرد.
 

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: