کلیپ: بازسازی روز قیامت

سوگند به روز قیامت(۱ و سوگند به نفس و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است(۲ آیا انسان مى‏پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد(۳ آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم (۴ انسان شک در معاد ندارد بلکه او مى‏خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند(۵ از این‏رو مى‏پرسد قیامت کى خواهد بود(۶بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: