کلیپ: بازسازی روز قیامت

سوگند به روز قیامت(۱ و سوگند به نفس و وجدان بیدار و ملامتگر كه رستاخیز حق است(۲ آیا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم كرد(۳ آرى قادریم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنیم (۴ انسان شك در معاد ندارد بلكه او مى‏خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه كند(۵ از این‏رو مى‏پرسد قیامت كى خواهد بود(۶بگو در آن هنگام كه چشمها از شدت وحشت به گردش درآید.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: