کلیپ خودزنی مداح در زمان روضه خوندن

کلیپ خودزنی مداح

کلیپ خودزنی مداح در زمان روضه خوندن را مشاهده میکنید مداحی که در یک اقدام عجیب شروع به خودزنی میکند.

یک مداح در حین خواندن روضه خودزنی کرد کلیپ آن را در زیر مشاهده میکنید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: