کلیپ دوربین مخفی وحشتناک در حد سکته

دوربین مخفی وحشتناک

دوربین مخفی وحشتناک در حد سکته و کلیپ دوربین مخفی شوخی ترسناک با مردم در چین ، شوخی وحشتناک دوربین مخفی با مردم را ببینید.

دوربین مخفی یکی از شوخی های رایج سینمایی با مردم عادی است و با سوژه قرار دادن آن صحنه های طنز و خنده داری را به وجود می آورند.

اما برخی از کارگردان ها و سازنده های دوربین مخفی شوخی های بسیار ترسناکی را با مردم میکنند که حتی ممکن است باعث سکته و مرگ آنها شود!

برخی از مردم از این نوع شوخی ها نه تنها خوشحال نمیشوند بلکه حتی باعث عصبانیت و حتی درگیری آنها با سازنده های این برنامه ها میشوند.

در چین یکی از سازنده های دوربین مخفی روش وحشتناک را برای شوخی با شهروندان چینی انتخاب کرده است.

ماجرا از این قرار است که افراد از همه جا بی خبر وارد آسانسور میشوند و به یکباره زیر پای آنها خالی شده و به تونل وحشتناکی سقوط میکنند.

دوربین مخفی ترسناک در حد سکته

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: