کلیپ: روباه مهربانی که به توله خرس شیر میدهد

در جایی که آدم های کثیف رو روبا صفت میخوانند روباه مادر بدون هیچ انتظاری توله های گرسنه خرس رو شیر میدهد.

 

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: