کلیپ عربستانی ملخ خور

عرب عربستانی ملخ خور

عرب عربستانی ملخ خور زنده زنده خوردن ملخ توسط عرب عربستانی با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی روبه به رو شد .

یکی مرد عربستانی با خوردن ملخ زنده سوژه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است او در اقدامی چندش آور چندین ملخ را به صورت زنده در دهان قرار داده و آن را با کمال میل جویده و میخورد.

این اقدام او با واکنش شدید کاربران شبکه های اجتماعی در دنیا رو به رو شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: