کلیپ: مادری که اشک همه را دراورد

دانلود این ویدئو

 

من بدهکار توام ای مادر
   همه جانی که به من بخشیدی
      لحظاتی که برای امن من جنگیدی
          و بدهکار توام عمرت را
             روزهایی که ز من رنجیدی
                 اشک ها دزدیدی، و به من خندیدی
….
من بدهکار توام ای مادر!

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: