کلیپ: کنایه عادل فردوسی پور به امیر دولاب

کنایه عادل فردوسی پور به ماجرای سرهنگ علیفر و امیر دولاب …

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: