کمال تبریزی قهرمان پاورلیفتینگ ایران درگذشت

کمال تبریزی قهرمان پاورلیفتینگ ایران درگذشت

کمال تبریزی قهرمان مرندی سنگین وزن کشور در آستانه مسابقات پاورلیفتینگ کشور در پی ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.

فوت کمال تبریزی قهرمان پاورلیفتینگ ایران

کمال تبریزی قهرمان پاورلیفتینگ ایران

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: