کمانچه زدن دختر تهرانی کنار خیابان (عکس)

کمانچه زدن دختر جوان تهرانی در کنار خیابان

راضیه معتمدی از تهران با ارسال این عکس نوشت: دختر جوان هنرمندی که در بازار هفتم تیر تهران در حال کمانچه زدن است و یاددشتی جلوی خود گذاشته که مردم را به مطالعه دعوت میکند.

 

کمانچه زدن دختر کنار خیابان,دختر کمانچه زن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: