کمک رسانی مردم به گورخواب های نصیرآباد +عکس

کمک انسان دوستانه به گورخواب ها

بچه های کمپ امیریه شهریار یکی از گورخواب ها را به خانه برده و او را اصلاح و مرتب کرده سپس با هزینه شخصی به کمپ ترک اعتیاد سپرده است!

آفرین به مردم با غیرت ایرانی که بدون هیچ منتی کمک کردند در حالی که مسئولین بعد از دیدن شرایط این بندگان خدا آنها را با ضرب و شتم از گورستان بیرون کردند…

 کمک به گور خواب ها

کمک به گور خواب ها,رفتار انسان دوستانه به گورخواب ها
کمک به گور خواب ها,رفتار انسان دوستانه به گورخواب ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: