کمک و خدمات رسانی زنان آتش نشان + تصاویر

کمک و خدمات رسانی زنان آتش نشان + تصاویر

خدمات‌رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو

امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو

مجله مراحم : زنان آتش نشان نیز همانند مردان در حادثه پلاسکو خدمات‌رسانی می کنند.

عملیات امداد و نجات حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو در ساعات پایانی روز جمعه همچنان ادامه دارد.

زنان آتش نشانی هم برای کمک به محل حادثه پلاسکو اعزام شدند.

امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
 امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
 امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
 امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان
امداد رسانی زنان آتش نشان در حادثه پلاسکو , امداد رسانی زنان آتش نشان , خدمات‌رسانی زنان آتش نشان , کمک زنان آتش نشان

منبع: مهر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: