كاش رمضان امسال مردم “مهربان تر” شوند

رفته بودم میوه فروشى آقای مسنی که از دستهای پینه بسته اش به نظر می آمد کارگره
یک کیسه پر از زردآلوی درشت و مرغوب روی ترازو گذاشته بود.
فروشنده گفت: قیمت بالایی گفت ، پیرمرد که به نظر می رسید شوکه شده پرسید: مگه چند کیلوئه ؟
فروشنده گفت: یه کم از دو کیلو بیشتر ، پیرمرد با دهانی که از تعجب باز مانده بود پرسید مگه کیلو چنده؟……
پیرمرد با خجالت گفت: من فکر کردم قیمتش پایین تره …
نه آقا نمی خوام و کیسه رو همانجا گذاشت و رفت .
فروشنده به شاگردش گفت: بیا این زردآلو رو بریز سر جاش!
بعدش برگشت با قیافه ای حق به جانب به من گفت: عجب دیوونه هایی پیدا میشوند ،
جواب دادم : به گمانم دیوونه نبود احتمالا سالهاست میوه ی نوبرانه ی تابستون نخریده و نمی دونه قیمت این میوه ها حدودا چقدره .
شاید هم فکر کرده شما حراج کردید و اون خیلی خوش شانس بوده که می تونه یک بار از این میوه ها برای خانواده ش ببره….
چیزهایی که لازم داشتم خریدم و از میوه فروشی بیرون آمدم . دلم به درد آمده بود . افکار مختلفی ناگهان به ذهنم هجوم آوردند و من مانده بودم به کدام یکی فکر کنم.
ازهرکس میپرسی چرا روزه میگیری همان جواب نخ نمای همیشگی را می دهد:
برای همدردی با ضعفا
و گرسنگان…!!!

کدام مستمند، کدام کودک خیابانی، کدام زن بی پناه صبح بیدار می شود ، پای سفره ای هفتاد رنگ می نشیند و تا خرخره میخورد و بعد تا غروب در خنکای کولر می خوابد و هنگام افطار باز بساط غذای رنگارنگ پهن میکند؟؟؟
گرسنگی کشیدن من و تو کدام گرسنه را سیر می کند ؟
دروغ نگفتن و فرو نبردن گرد و خاک غلیظ به حلق ، کدام بچه یتیم را لباس می پوشاند؟؟؟

 كاش امسال ماه رمضان مردم ” مهربان تر” شوند ، و بيشتر به نيازمندان كمك كنند…

 كاش مردم بدانند ، دستانی که کمک می کنند پاک ترند از لبهایی که دعا میکنند.

 

پیرمرد و میوه فروش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: