کم سابقه ترین اتفاق در فرودگاه کالیفرنیا + تصاویر

کم سابقه ترین اتفاق در فرودگاه کالیفرنیا + تصاویر

اتفاقی عجیب در فرودگاه کالیفرنیا

دراتفاقی نادر، آشیانه هواپیماها در فرودگاهی در کالیفرنیای آمریکا در انبوهی از کف فرو رفت.
 
مجله مراحم : یک هشدار اشتباه باعث شد که کف بازدارنده (فوم آتش‌نشانی) آشیانه فرودگاه سن خوزه درکالیفرنیا و خیابان‌های اطراف فرودگاه را درخود ببلعد.

آتش‌نشانان می‌گویند سیستم هشدار در آشیانه این فرودگاه پیام اشتباه داده بود.

به رهگذران تذکر داده‌اند که به کف دست نزنند چون حاوی ماده شیمایی است که می‌تواند باعث ایجاد حساسیت در پوست شود.

 
 
هشدار اشتباه درر فرودگاه کالیفرنیا ,  فرو رفتن آشیانه هواپیماها در کالیفرنیا ,  کف بازدارنده در آتش نشانی ,  اتفاقی عجیب برای آتش نشانان
هشدار اشتباه درر فرودگاه کالیفرنیا , فرو رفتن آشیانه هواپیماها در کالیفرنیا , کف بازدارنده در آتش نشانی , اتفاقی عجیب برای آتش نشانان
هشدار اشتباه درر فرودگاه کالیفرنیا ,  فرو رفتن آشیانه هواپیماها در کالیفرنیا ,  کف بازدارنده در آتش نشانی ,  اتفاقی عجیب برای آتش نشانان
هشدار اشتباه درر فرودگاه کالیفرنیا , فرو رفتن آشیانه هواپیماها در کالیفرنیا , کف بازدارنده در آتش نشانی , اتفاقی عجیب برای آتش نشانان
هشدار اشتباه درر فرودگاه کالیفرنیا ,  فرو رفتن آشیانه هواپیماها در کالیفرنیا ,  کف بازدارنده در آتش نشانی ,  اتفاقی عجیب برای آتش نشانان
هشدار اشتباه در فرودگاه کالیفرنیا , فرو رفتن آشیانه هواپیماها در کالیفرنیا , کف بازدارنده در آتش نشانی , اتفاقی عجیب برای آتش نشانان

هشدار اشتباه در فرودگاه کالیفرنیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: