کنده کاری روی تنه درختان در اعتراض به بیکاری +تصاویر

کنده کاری روی تنه درختان و تصاویر کنده کاری و ساختن مجسمه روی درختان را در ادامه مشاهده میکنید.

کنده کاری روی تنه درختان

مرد هنرمندی به نام کیت جنینگز که در کشور گرجستان زندگی میکند دست به اقدام عجیبی زده است او به دلیل اینکه نبود شغل و توجه نکردن دولت به هنر مجسمه سازی روی تنه درختان شروع به کنده کاری کرد.

این هنرمند گرجستانی بعد از بی توجهی دولت به هنر او حکاکی و مجسمه سازی تصمیم عجیبی گرفت و به به جنگل رفت و روی تنه درختان اقدام به کنده کاری و ساخت مجسمه های جالب کرد.

حکاکی روی درختان جنگل در اعتراض به بیکاری

بعد از مشاهده اثرهای او توسط ماموران محیط زیست در جنگل بسیار شگفت زده شدند که این اتفاق چگونه افتاده است.

این هنرمند شبانه روی تنه درختان کنده کاری کرده و چهره خود را بر روی درختان خلق میکرد که کار او به ۷۰۰ درخت در جنگل رسید.

این اقدام جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی گرجستان کرده و شایعه شده بود که این کار توسط یک روح انجام میشود!

در نهایت در جزیر سیمون گرجستان این هنرمند در حال کنده کاری روی درخت دستگیر شد و راهی زندان گردید.

اگر مسیرتان به جزیره سیمون کشور گرجستان افتاد حتما مجسمه های روی درخت را خواهید دید.

ساختن مجسمه روی درختان

کنده کاری روی تنه درختان,یادگاری روی درختانکنده کاری روی تنه درختان,یادگاری روی درختان

کنده کاری روی تنه درختان,یادگاری روی درختان

کنده کاری روی تنه درختان,یادگاری روی درختان

کنده کاری روی تنه درختان,یادگاری روی درختان

کنده کاری روی تنه درختان در اعتراض به بیکاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: