کهن ترین گورستان تاریخ ایران در شیراز

کهن ترین گورستان تاریخ ایران در شیراز

قدیمی ترین قبرستان تاریخی ایران در شیراز قرار دارد.

گورستان دارالسلام شیراز یکی از کهن‌ترین گورستان‌های تاریخی ایران و مدفن تعدادی از عرفا،

فضلا و اندیشمندان ادوار تاریخی کشور از قرون اولیه اسلام تا عصر حاضر است.

این گورستان را به نام های دیگری چون «دارالسلم» یا «وادی‌السلام» هم می شناسند.

بسیاری از سنگ‌ مقبره‌های قدیمی که با خط های ممتاز رقاع، کوفی، بنایی، ثلث، نسخ و نستعلیق کنده‌ کاری شده

و یا تصاویری از قیچی، شانه بر آن حک شده‌، در حال حاضر شکسته و تخریب شده‌اند.

کهن ترین گورستان تاریخ ایران

کهن ترین گورستان تاریخ ایران در شیراز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: