کودکی که دنیای پزشکی را به چالش کشید ! + عکس

کودکی که دنیای پزشکی را به چالش کشید ! + عکس

کودکی که توان علمی پزشکان را به چالش کشید!

یک دختر بچۀ یک ساله در الجزایر که به کُما رفته بود ، هنگام بحث و گفتگوی پزشکان معالج برای برداشتن دستگاه تنفس مصنوعی به هوش آمد و زندگی خود را ازسرگرفت.

مجله مراحم : این دختر بچۀ الجزایری به نام مروه که از اختلالات عصبی شدید رنج می برد ، سپتامبر گذشته در بیمارستان بستری شد و پزشکان معالجش که از بهبودی وی ناامید شده بودند ، می خواستند دستگاه تنفس مصنوعی را بردارند ولی پدر و مادرش شدیداً مخالفت کردند.

از کما درآمدن دختر ۱ ساله کودک الجزایری

کودک الجزایری,کما

 

پدر و مادر مروه با راه اندازی کمپینی در فیسبوک برای جمع آوری پول با هدف تمدید مدت بستری دختر خود در اتاق کُما بیش از ۷۰ هزار امضاء جمع کردند و با همین امضاها دادگاه را وادار کردند که حکم تمدید بستری دخترشان را به مدت ۲ ماه دیگر صادر کند.
ولی پزشکان معالج معتقد بودند که امیدی به زنده ماندن مروه نیست و اگر زنده بماند، نمی تواند به راحتی راه برود ، غذا بخورد و نَفَس بکشد.
پزشکان معالج ۱۰ روز پس از صدور حکم دادگاه با همدیگر درباره برداشتن یا برنداشتن دستگاه تنفس مصنوعی بحث و گفتگو می کردند که ناگهان مروه به هوش آمد و با بیرون آمدن از اتاق کُما معجزه را به آنها نشان داد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: