کودکی که پزشکان جوابش کردند

کودکی که پزشکان جوابش کردند و خانواده او را قطع امید کردند.

داستان واقعی اریکسون کودک ۱۲ ساله ای که مبتلا به فلج اطفال بود و وقتی مادرش او به بیمارستان برد همه پزشکان اریکسون را جواب کردند و گفتند تا ساعاتی دیگر خواهد مرد این حکایت بسیار زیبا پیام آموزنده و مهمی را انتقال میدهد که امیدوارم بتوانیم از آن درس بگیریم.

کودکی که پزشکان جوابش کردند,اریکسون فلج اطفال

وقتی دوازده ساله بود دچار فلج اطفال شد ده سال بعد شنید که پزشکی به پدر و مادرش گفت:”پسرتان شب را تا صبح دوام نمی اورد”
اریکسون صدای گریه ی مادرش را شنید فکر کرد :که میداند شاید اگر شب تا صبح را دوام بیاورم مادرم اینطور زجر نکشد
و تصمیم گرفت تا سپیده دم روز بعد نخوابد وقتی خورشید بالا آمد به طرف مادرش فریاد زد:”آهای من هنوز زنده ام!!!!!!!!!”

چنان شادی عظیمی در خانه در گرفت که تصمیم گرفت همیشه تمام تلاشش را بکند که یک شب دیگر درد و رنج خانوادهاش را عقب بندازد
اریکسون در سال ۱۹۹۰ در هفتاد و پنج سالگی در گذشت و از خود چندین کتاب مهم در باره ظریفیت عظیم انسان برای غلبه بر محدودیت هایش به جای گذاشت.

تمرکز و قدرت ذهن میتواند حتی عزارئیل را شکست دهد..

ذهن انسان آنقد قدرتمند است که توسط آن میتوان غیر ممکن های را ممکن کرد.

کودکی که پزشکان جوابش کردند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: