عکس: بنازم غیرت مردانه ات را…

بنازم غیرت مردانه ات را

میان شهری که غیرت ندارد…

 

دختر واکسی, دختر دست فروش,

 

http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-201312592413904812901420966608.9567.jpg 

غیرت, کودک کار, غیرت مردانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: