کوکنهوف ، بزرگترین پارک گلها در دنیا

کوکنهوف (Keukenhof) یا باغ اروپا، یکی از پارک های دیدنی کشور هلند در نزدیک شهرهای لیسه و لایدن است که هر ساله با آغاز بهار (در اول فرودین) بهمدت ۲ ماه بازگشایی می شود معمولا از ۲۲ مارس تا ۲۰ مه این مجموعه باز استو در آن هزاران لاله رنگی از انواع مختلف به نمایش در می آید.

در این دوماه حدود ۷۰۰ هزار نفر از این باغ بازدید می کنند. هر سال ۷ میلیون پیاز لاله در محوطه ای به وسعت ۳۲ هکتار کاشته می شوند که پس از شکفتن گل ها اینپارک منظر ه ای بدیع را می یابد. گفته میشود این پارک بزگترین پارک گل ها در دنیا است.

http://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/1wkM2APpnt.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/3eNOmAUmuE.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/QredsOPJs8.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/zuLdbAEDwn.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/H6fNDBzK7i.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/bfWyz1ITJz.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/meF8KUhaaz.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/6sE0onK0Hr.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/f5fWjT8asO.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/gjwmArmMuM.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8710/large/yKOpeHKIE3.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: