گاردریل راننده پژو را نصف کرد (۱۸+)

نصف شدن راننده پژو در برخرود با گاردریل

وقتی راننده پژو با ورود گاردریل به داخل خودرو به صندلی عقب پرتاب شد.

برخورد گاردریل با پژو,مرگ دلخراش با گاردریل
برخورد گاردریل با پژو,مرگ دلخراش با گاردریل

منبع: تسنیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: