گاهی اوقات قرار است که در پیله ی درد…

گاهی اوقات قرار است که در پیله ی درد،
نم نمک “شاپرکی” خوشگل و زیبا بشوی…
 
گاهی انگار ضروریست بگندی در خود،
تا مبدل به “شرابی” خوش و گیرا بشوی…
 
گاهی از حمله یک گربه،قفس میشکند،
تا تو پرواز کنی،راهی صحرا شوی…
 
گاهی از خار گل سرخ برنجی بد نیست،
باعث مرگ گل سرخ مبادا بشوی…
 
گاهی از چاه قرار است به زندان بروی،
” آخر قصه ” هم آغوش زلیخا بشوی…

” فروغ فرخزاد “

 عکس دیده نشده از فروغ فرخزاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: